10 marca 2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W FORMIE POBYTU CAŁODOBOWEGO DLA KLIENTÓW PCPR W OŚWIĘCIMIU

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2073193,swiadczenie-uslug-opieki-wytchnieniowej-w-formie-pobytu-calodobowego-dla-klientow-pcpr-w-oswiecimiu.html

 

Identyfikator postępowania na MiniPortalu: 9a1dcfce-f1e0-4c59-a84c-5dea691e3b1a