13 kwietnia 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Realizacja wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu matematyka dla uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, tj. dzieci , w tym z orzeczeniem o niepełnosprawności w wymiarze maksymalnie 45 godzin.

Poniżej  zamieszczono link do  niniejszego postępowania.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2090250,zaproszenie-do-skladania-ofert-korepetycje-z-matematyki.html