(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Zaliczenie do 1 grupy podatkowej dzieci przebywające w pieczy zastępczej i rodziców zastępczych oraz PIT-0 dla rodzin 4+.

Wielkość czcionki
Kontrast