kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

Akty Prawne

Aby pobrać wybrany dokument, należy najechać kursorem na podkreślony na niebiesko link i zapisać go w miejscu docelowym na komputerze.                                      
 


1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Regulamin

2. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Statut 1 Statut_2


3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.


4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

5. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

8. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

9.  Uchwały Nr IV/18/99 Rady Powiatu Oświęcimskiego z dnia 18 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

10. 
Uchwały Nr XXX/303/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

 

Polecamy