(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Author: Pawel

PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI 20 – LECIA PCPR

Dnia 14 września 2019r. na terenach rekreacyjnych przy PZ nr 2  popularnym Chemiku odbył się PIKNIK  RODZINNY Z OKAZJI 20 – LECIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSWIECIMIU. W programie były różnorodne atrakcje takie jak :  zawody sportowe,  malowanie twarzy,  dmuchańce, konkurs plastyczny pn. : Moja Rodzina.  Dodatkowe atrakcje przygotowały organizacje i firmy z którymi PCPR współpracuje w ramach projektów unijnych: ·         Centrum Progres i Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – zorganizowali  zajęcia dla dzieci m.in. zabawy z chustą...

III Międzynarodowe spotkanie projektowe – GROW IT UP!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu było organizatorem  III Międzynarodowego   Spotkania  Projektowego  w ramach projektu    pn: ” Grow it up- competences and framework for social system youth workers” realizowanym   przy wsparciu finansowym Komisji  Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne NR PROJEKTU : 2018-1-PL01-KA205-050049 Spotkanie było zorganizowane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu z udziałem Zarządu  Wice Starosty Pawła Kobielusza i Członka Zarządu Teresy Jankowskiej. Było  poświęcone dyskusji na temat  roli i znaczenia partnerstwa międzynarodowego  w procesie budowania kapitału...

PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI 20 – LECIA PCPR

#FamilyPower   PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI 20 – LECIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŚWIĘCIMIU 14.09.2019r. godz. 10.00 - 13.00 Teren rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 2 (CHEMIKU) ul. gen. Józefa Bema 4 w Oświęcimiu   W programie: Rodzinne zawody sportowe Pokaz OSP Dmuchańce: duża zjeżdżalnia, mała zjeżdżalnia, zamek Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa FREE Oświęcim- Pokaz motocykli wraz z możliwością przejazdu Centrum Progres i Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” - zajęcia dla dzieci (m.in. zabawy z chustą animacyjną, tor przeszkód, warkoczyki) Studio Rehabilitacyjno-Gimnastyczne Bio-Reh -...

2 szkolenie w Bradford – GROW IT UP!

W dniach  3 do 6 lipca 2019r. odbyły się 2 warsztaty wyjazdowe  do metody  CALMFULNESS w ramach projektu  pn: ” Grow it up- competences and framework for social system youth workers” realizowane   przy wsparciu finansowym Komisji  Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne, nr projektu 2018-1-PL01-KA205-050049.  Warsztaty były  zorganizowane   w ramach działania C2 w Bradford -Wielka Brytania,  trwały  4 dni (po 8 godzin każdego dnia, oraz 2 dni podróży) w dniach 2 - 7 lipiec  2019r. W warsztatach wzięła stała...

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej

OGŁOSZENIE wyniku  otwartego  konkursu  ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego  z zakresu  aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą "Nowe wyzwania – lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.,: na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm) informuję, że w wyniku...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Bema 4, 32-600 Oświęcim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą "Nowe wyzwania – lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. Szczegóły dostępne pod poniższym linkiem https://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/8018...

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół. życzy Zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ...

Szkolenie kardy pracującej z młodzieżą w Wielkiej Brytanii

W dniach 2- 7 luty 2019r. odbyły się pierwsze warsztaty edukacji alternatywnej do metody Self Starting, które powstały w ramach projektu pn.: ” Grow it up- competences and framework for social system youth workers” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, UK- BUTERFLIES LTD, Fundację Edukacji Rozwoju i Innowacji FERI w ramach programu Erasmus +. W warsztatach w Wielkiej Brytanii wzięło udział 12 osób - pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach, Domu Dziecka w Oświęcimiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,...

Konkursy ofert – ogłoszenia

Informujemy, iż zostały ogłoszone następujące konkursy ofert: - na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 36 dzieci w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2023r., - na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2023r., - na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań – przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Szczegóły dostępne są tutaj: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/7286...

Wielkość czcionki
Kontrast