(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Author: Pawel

Matematyka

Projekt „Nowe wyzwania-lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0039/18 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Opis przedmiotu zamówienia Realizacja wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu matematyka dla uczestnika projektu – w wieku 15 lat, w wymiarze 15 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy. II. Warunki współpracy 1. Umowa cywilno-prawna w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2021...

Język Polski

Projekt „Nowe wyzwania-lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0039/18 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Opis przedmiotu zamówienia Realizacja wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu język polski dla uczestnika projektu – w wieku 15 lat, w wymiarze 15 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy. II. Warunki współpracy 1. Umowa cywilno-prawna w okresie od dnia podpisania umowy do...

Język Angielski

Projekt „Nowe wyzwania-lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0039/18 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Opis przedmiotu zamówienia Realizacja wsparcia w zakresie korepetycji z przedmiotu język angielski dla uczestnika projektu – w wieku 15 lat, w wymiarze 15 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy. II. Warunki współpracy 1. Umowa cywilno-prawna w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2021...

Logopeda

Projekt „Nowe wyzwania-lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0039/18 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Opis przedmiotu zamówienia Realizacja wsparcia logopedy dla uczestników projektu – w tym dzieci niepełnosprawnych w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat w wymiarze 70 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy. II. Warunki współpracy 1. Umowa cywilno-prawna w okresie od dnia podpisania umowy...

Neurologopeda

Projekt „Nowe wyzwania-lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0039/18 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Opis przedmiotu zamówienia Realizacja wsparcia neurologopedy dla uczestników projektu – dzieci niepełnosprawnych w przedziale wiekowym od 3 do 5 lat w wymiarze 65 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy. II. Warunki współpracy 1. Umowa cywilno-prawna w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2021r. 2....

Neurologopeda kliniczny

Projekt „Nowe wyzwania-lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0039/18 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Opis przedmiotu zamówienia Realizacja wsparcia neurologopedy klinicznego dla uczestnika projektu – dziecka niepełnosprawnego w wieku 5 lat w wymiarze godzin 20. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy. II. Warunki współpracy 1. Umowa cywilno-prawna w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2021r. 2. Wsparcie realizowane będzie...

Rehabilitacja 2021

Projekt „Nowe wyzwania-lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0039/18 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I Opis przedmiotu zamówienia Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”. Usługa obejmuje następujące zabiegi: 1. Ćwiczenia ogólnousprawniające – 140 zabiegów 2. Ćwiczenia Metodą Bobath - 80 zabiegów 3. Ćwiczenia równoważne – 120 zabiegów 4. Ćwiczenia lokomocji – 60 zabiegów 5. Ćwiczenia bierne kk d – 20 zabiegów 6. Ćwiczenia Metodą PNF - 20 zabiegów 7. Ćwiczenia wspomagane kk d – 20 zabiegów 8....

Zajęcia pedagogiczne

Projekt „Nowe wyzwania-lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0039/18 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Opis przedmiotu zamówienia Realizacja zajęć pedagogicznych z elementami terapii behawioralnej dla uczestników projektu, dzieci niepełnosprawnych w przedziale wiekowym 5 - 12 lat w wymiarze 75 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy. II. Warunki współpracy 1. Umowa cywilno-prawna w okresie od dnia podpisania umowy...

Hipoterapia 2021

Projekt „Nowe wyzwania-lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0039/18 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Opis przedmiotu zamówienia Realizacja wsparcia w formie hipoterapii dla uczestników projektu, w tym dzieci niepełnosprawnych w przedziale wiekowym 3 - 12 lat w wymiarze 110 zajęć. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy. II. Warunki współpracy 1. Umowa cywilno-prawna w okresie od dnia podpisania umowy...

Dogoterapia 2021

Projekt „Nowe wyzwania-lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0039/18 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Opis przedmiotu zamówienia: Realizacja wsparcia w formie dogoterapii dla uczestników projektu, dzieci niepełnosprawnych w przedziale wiekowym 3 - 18 lat, w wymiarze 60 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy. II. Warunki współpracy: 1. Umowa cywilno-prawna w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2021...

Wielkość czcionki
Kontrast