(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Author: admin

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Prowadzenie grupy wsparcia dla osób dorosłych doświadczających przemocy w wymiarze 30 godzin (1,5 godziny na jedno spotkanie). Poniżej zamieszczono  link do niniejszego postępowania. https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2157558,zaproszenie-do-skladzania-ofert.html...

ROZEZNANIE RYNKU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizacja wsparcia z zakresu: Prowadzenie grupy wsparcia dla osób dorosłych doświadczających przemocy w wymiarze 30 godzin (1,5 godziny na jedno spotkanie). Poniżej w załączeni link do postępowania. https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2152283,rozeznanie-rynku-prowadzenie-grupy-wsparcia.html...

NABÓR NA STANOWSKO – PSYCHOLOGA

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza  nr  1,2,3 w Oświęcimiu,  poszukuje pracownika na stanowisko : psycholog Wykształcenie : wyższe na kierunku psychologia Czas podjęcia pracy : wrzesień 2022 roku Zakres obowiązków praca z dziećmi powyżej 10 roku życia CV proszę przesyłać droga elektroniczna na adres : fk@pcproswiecim.pl...

OGŁOSZENIE O NABORZE STAŻYSTY/STAŻYSTKI – STAŻ Z URZĘDU PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza chętnych do odbycia stażu w naszej instytucji. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu pod numerem telefonu: 338425771 wew. 1110 w celu uzyskania dodatkowych informacji i zgłoszenia swojej kandydatury. https://oswiecim.praca.gov.pl/oferty-pracy...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- KOREPETYCJE Z MATEMATYKI

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu matematyka dla uczestników projektu „Nowe wyzwania- lepsza przyszłość” tj. dzieci, w tym z orzeczeniem o niepełnosprawności w wymiarze maksymalnie 45 godzin. https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2141491,zaproszenie-do-skladania-ofert-korepetycje-z-matematyki.html...

ROZEZNANIE RYNKU- PROWADZENIE GRUPY WSPARCIA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Prowadzenie grupy wsparcia dla osób dorosłych doświadczających przemocy w wymiarze 30 godzin (1,5 godziny na jedno spotkanie). Poniżej zamieszczono  link do niniejszego postępowania. https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2138872,rozeznanie-rynku-prowadzenie-grupy-wsparcia.html...

Możliwość korzystania z usługi asystenckiej dla osób niepełnosprawnych przez obywateli Ukrainy

2  czerwca 2022 r. zostały  wprowadzone    zmiany  w programie  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  dotyczące asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych. Z usług w ramach Programu mogą korzystać obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany jest za legalny na podstawie art.2ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uprawnionymi do tych usług są obywatele Ukrainy, będący osobami niepełnosprawnymi ,którym został nadany numer PESEL i posiadający  dokument...

WAŻNA INFORMACJA

W związku z odwołaniem z dniem 16 maja 2022r. stanu epidemii i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego informujemy, iż orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w dalszym ciągu zachowują swoją ważność do 60 dnia, od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności....

1 CZERWCA -MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

  DROGIE DZIECI Z OKAZJI WASZEGO ŚWIĘTA ŻYCZYMY WAM, ABY UŚMIECH NIE ZNIKAŁ Z WASZYCH TWARZY, WSZELKIE MARZENIA MIAŁY OKAZJĘ SIĘ SPEŁNIĆ, A KAŻDY DZIEŃ OBFITOWAŁ W NIEZAPOMNIANE CHWILE I PRZYNOSIŁ SAME POZYTYWNE ZDARZENIA. ŻYCZYMY WAM NIEGASNĄCEJ MIŁOŚCI ORAZ WYTRWAŁOŚCI W DĄŻENIU DO CELU. MAMY NADZIEJĘ, ŻE W ŻYCIU KAŻDEGO Z WAS NIGDY NIE ZABRAKNIE LUDZKIEJ DOBROCI, TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI DYREKCJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŚWIĘCIMIU ORAZ PRACOWNICY...

NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” ogłasza NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0” Z dofinansowania mogą skorzystać również obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.). https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci,czwarty-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-malopolska-niania-20 CEL PROJEKTU: stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w...

Wielkość czcionki
Kontrast