(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Author: admin

Zapytanie ofertowe- kurs samoobrony dla kobiet

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację kursu samoobrony w wymiarze 30 godzin dla maksymalnie 12  dorosłych kobiet oraz dla maksymalnie 12 dzieci doświadczających  przemocy. Realizacja kursu wymaga zatrudniania trenera dla kobiet, trenera dla dzieci oraz osoby wspomagającej.  Zajęcia dla kobiet dorosłych oraz dzieci powinny odbywać się  jednym miejscu oraz czasie. W miejscu wykonywania usługi powinien znajdować się parking oraz dostęp do środków komunikacji miejskiej. rozeznanie rynku kurs samoobrony dla kobiet...

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

  NAZWA PROJEKTU: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” OKRES REALIZACJI: od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2020 r. REALIZATOR PROJEKTU: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Oświęcimiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach projektu pt. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" pozyskało kwotę 1 273 594 zł, która zostanie przeznaczona na zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej...

Rozeznanie rynku- indywidualne poradnictwo pedagogiczne dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia w zakresie : indywidualne poradnictwo pedagogiczne dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych. indywidulane poradnictwo pedagogiczne dla dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych...

Rozeznanie rynku – indywidulane poradnictwo psychologiczne dla klientów POIK, dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert  na realizację wsparcia z zakresu ; indywidulane poradnictwo psychologiczne dla klientów POIK, dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych w wymiarze 80 godzin oraz przewlekłego stresu w wymiarze 30 godzin. indywidulane poradnictwo psychologiczne dla klientów POIK, dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych...

Wielkość czcionki
Kontrast