(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Author: admin

NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” ogłasza NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0” Z dofinansowania mogą skorzystać również obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.). https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci,czwarty-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-malopolska-niania-20 CEL PROJEKTU: stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – WSPARCIE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Realizacja wsparcia z zakresu komunikacji alternatywnej dla uczestnika projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, tj. dziecka niepełnosprawnego w wieku 11 lat w wymiarze maksymalnie 15 godzin. Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania. https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2102414,zaproszenie-do-skladania-ofert-wsparcie-w-zakresie-komunikacji-alternatywnej.html...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ INDYWIDUALNEJ REHABILITACJI

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, w tym dzieci oraz osoby dorosłe z orzeczeniem o niepełnosprawności w wymiarze maksymalnie 900 godzin. Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania. https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2102409,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-realizacje-indywidualnej-rehabilitacji.html...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ WSPARCIA W FORMIE DOGOTERAPII

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Realizacja wsparcia w formie dogoterapii uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, tj. dzieci oraz osoby dorosłe z orzeczeniem o niepełnosprawności  w wymiarze maksymalnie 170 godzin. Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania. https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2102393,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-realizacje-wsparcia-w-formie-dogoterapii.html...

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością / Допомога громадянам України з інвалідністю з метою забезпечення медичними виробами

PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Державний фонд реабілітації неповносправних PFRON (ДФРН) пропонує допомогу з фінансування необхідного власного внеску на придбання або ремонт медичних виробів, які видаються на замовлення. Громадянин України з інвалідністю може отримати цю допомогу за Модулем I програми PFRON (ДФРН) «Допомога громадянам України з інвалідністю».   Pomoc obywatelom Ukrainy...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ WSPARCIA SURDOPEDAGOGA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Realizacja indywidualnego wsparcia surdepedagoga dla uczestnika projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, tj. dziecka niepełnosprawnego w wieku 7 lat w wymiarze maksymalnie 15 godzin. Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania. https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2090602,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-realizacje-wsparcia-surdopedagoga.html...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ WSPARCIA W ZAKRESIE TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Realizacja Terapii Integracji Sensorycznej z fizjoterapią dla uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, tj. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wymiarze maksymalnie 210 godzin. Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania. https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2090575,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-realizacje-wsparcia-w-zakresie-terapi-integracji-sensorycznej.html...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ WSPARCIA PSYCHOLOGA DLA DZIECI

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Indywidualne wsparcie psychologa dla uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, tj. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wymiarze maksymalnie 85 godzin. Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania. https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2090564,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-realizacje-wsparcia-psychologa-dla-dzieci.html...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ WSPARCIA PSYCHOLOGA DLA OSÓB DOROSŁYCH

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Indywidualne wsparcie psychologa dla uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, tj. osób dorosłych, w tym osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w wymiarze maksymalnie 90 godzin. Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania. https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2090541,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-realizacje-wsparcia-psychologa-dla-osob-doroslych.html...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ WSPARCIA PEDAGOGA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Indywidualne poradnictwo pedagogiczne dla uczestnika projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, tj. dziecka niepełnosprawnego w wieku 9 lat w wymiarze maksymalnie 10 godzin. Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania. https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2090536,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-realizacje-wsparcia-pedagoga.html...

Wielkość czcionki
Kontrast