(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Author: Renata

Projekt Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Plus

  Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych zaprasza mieszkańców województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnym projekcie Katalizator Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Plus. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby: - posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; - są mieszkańcami województwa małopolskiego; - są w wieku: kobieta w wieku 18–59 lat, mężczyzna w wieku 18–64 lata; - POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA. Co oferujemy: - Wsparcie: doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i pośrednika pracy; - Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb Uczestnika Projektu; - Płatne trzymiesięczne staże zawodowe; - Wsparcie w poszukiwaniu pracy i kontakcie z pracodawcami. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu - e-mail: krakow@fazon.pl ; telefon: 798 – 655 - 993 Projekt „Katalizator Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Plus” realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Pokonamy bariery” Informacja umieszczona na prośbę fundacji. ...

Nabór na 1  stanowisko urzędnicze  – referenta w dziale Pomocy Instytucjonalnej  i Realizacji Świadczeń

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ogłasza na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.)  nabór na 1  stanowisko urzędnicze  - referenta w dziale Pomocy Instytucjonalnej  i Realizacji świadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. gen. Józefa Bema 4 Szczegółowe informacje w załącznikach.  znajdują się w załącznikach. Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko urzędnicze Oświadczenie Kwestionariusz osobowy    ...

Nabór uczestników do projektu pn.: „Pokonajmy Kryzys”

INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt „Pokonajmy kryzys" skierowany jest do osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi w tym dla: ofiar przemocy, osób u których występują konflikty małżeńskie/partnerskie, osób u których występuje przeciążenie psychiczne i przewlekły stres - rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi i osób chorych na nowotwór, ofiar wypadków losowych i osób z trudnościami wychowawczymi, korzystających ze wsparcia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada większy udział liczbowy kobiet, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier...

Zapytanie ofertowe – pedagog

  Projekt „Pokonajmy kryzys” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.3  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0462/19   ROZEZNANIE RYNKU Opis przedmiotu zamówienia   Realizacja wsparcia z zakresu: Indywidualne poradnictwo pedagogiczne dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych, w wymiarze maksymalnie 550 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.   Warunki współpracy Umowa cywilno-prawna w okresie od czerwca 2021 r. do 28. 02....

Zapytanie ofertowe – psycholog dla dzieci

  Projekt „Pokonajmy kryzys” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.3  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0462/19   ROZEZNANIE RYNKU Opis przedmiotu zamówienia   Realizacja wsparcia z zakresu: Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci oraz osób dorosłych doświadczających przemocy w wymiarze 170 godzin  oraz trudności wychowawczych w wymiarze 200 godzin łącznie  maksymalnie 370 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.   Warunki współpracy Umowa...

Zapytanie ofertowe- psycholog

Projekt „Pokonajmy kryzys” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.3  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0462/19   ROZEZNANIE RYNKU Opis przedmiotu zamówienia   Realizacja wsparcia z zakresu: Indywidualne poradnictwo psychologiczne w środowisku dla klientów POIK, dzieci oraz osób dorosłych doświadczających przewlekłego stresu                         w wymiarze 260 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.   Warunki współpracy Umowa cywilno-prawna w okresie od czerwca 2021 r....

Zapytanie ofertowe – terapeuta par/terapeuta rodzin/terapeuta małżeństw

  Projekt „Pokonajmy kryzys” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.3  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0462/19   ROZEZNANIE RYNKU Opis przedmiotu zamówienia   Realizacja wsparcia z zakresu: Terapia małżeńska prowadzona przez 2 terapeutów dla osób dorosłych doświadczających trudności w związku małżeńskim/partnerskim w wymiarze maksymalnie 96 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.   Warunki współpracy Umowa cywilno-prawna w okresie od lipca do...

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021

  Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest on w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego. Obowiązkiem spisowym będą objęte: – osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; – mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. Osoby, ktore nie mają dostępu do internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystajac z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub...

Wyniki z konsultacji projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2026”

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu: „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2026” Komisja w składzie: Renata Fijałkowska- z-ca Dyrektora Elżbieta Kos- Konsultant Dominika Niemiec- Główny Księgowy Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem konsultacji do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i załączonym projektem „projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2026” zostało umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu oraz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin i...

Wielkość czcionki
Kontrast