(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Author: Renata

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”

      Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0036/20. Wzorem lat ubiegłych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu  w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 będzie realizował  projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”. Projekt skierowany jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych...

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0036/20. Wzorem lat ubiegłych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu  w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 będzie realizował  projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”. Projekt skierowany jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych...

Matematyka

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie korepetycji z matematyki. Oferta-matematyka...

Oferta Metoda Warnkego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie indywidualnej terapii Metodą Warnkego. Oferta Metoda Warnkego...

Psycholog dla dzieci

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie indywidualnego wsparcia psychologa dla dzieci. Oferta Psycholog_dzieci...

Surdopedagog

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie indywidualnego wsparcia surdopedagoga. Oferta_surdopedagog      ...

Wielkość czcionki
Kontrast