(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Bez kategorii

2 szkolenie w Bradford – GROW IT UP!

W dniach  3 do 6 lipca 2019r. odbyły się 2 warsztaty wyjazdowe  do metody  CALMFULNESS w ramach projektu  pn: ” Grow it up- competences and framework for social system youth workers” realizowane   przy wsparciu finansowym Komisji  Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne, nr projektu 2018-1-PL01-KA205-050049.  Warsztaty były  zorganizowane   w ramach działania C2 w Bradford -Wielka Brytania,  trwały  4 dni (po 8 godzin każdego dnia, oraz 2 dni podróży) w dniach 2 - 7 lipiec  2019r. W warsztatach wzięła stała...

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół. życzy Zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ...

Szkolenie kardy pracującej z młodzieżą w Wielkiej Brytanii

W dniach 2- 7 luty 2019r. odbyły się pierwsze warsztaty edukacji alternatywnej do metody Self Starting, które powstały w ramach projektu pn.: ” Grow it up- competences and framework for social system youth workers” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, UK- BUTERFLIES LTD, Fundację Edukacji Rozwoju i Innowacji FERI w ramach programu Erasmus +. W warsztatach w Wielkiej Brytanii wzięło udział 12 osób - pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach, Domu Dziecka w Oświęcimiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań – przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Szczegóły dostępne są tutaj: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/7286...

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu" Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Znak referencyjny: DD.032.3.2018.rew. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/7096 ...

Inauguracyjne spotkanie projektowe

Dnia 22 października odbyło się 1 międzynarodowe spotkanie projektowe. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji non profit UK BUTTERFLIES LTD z Wielkiej Brytanii, Fundacji FERI z Krakowa oraz PCPR wraz z ekspertami pracującymi na co dzień z młodzieżą i znającymi ich potrzeby rozwojowe. Omówione zostały pierwsze z wypracowanych materiałów, m.in. opis metody SELF-STARTING, kwestionariusz do przesiewowego badania poziomu i rodzaju stresu u młodzieży, karty pracy. Na podstawie przeprowadzonych analiz trudności szkolnych i społecznych u młodzieży, zdefiniowano obszary na które należy zwrócić...

„Zainwestuj w siebie” – Nabór wniosków zakończony!

Szanowni Państwo, informujemy, iż został zakończony etap naboru wniosków w związku z projektem "Zainwestuj w siebie" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu od 2010r. realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i  Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Obecnie projekt nosi nazwę „Zainwestuj w siebie” i jest skierowany do osób z terenu powiatu oświęcimskiego, będących w wieku aktywności zawodowej tj. 15-64...

Asysta Rodzinna – polsko-niemieckie doświadczenia

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu podsumowano projekt, który miał na celu poszerzenie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych osób działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, a także wymianę doświadczeń i pogłębienie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami szeroko rozumianej opieki socjalnej. Zarządzający jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, pracownicy socjalni i doradcy zawodowi (w liczbie 10 osób) odebrali europejskie certyfikaty – tzw. europasy, potwierdzające zdobytą wiedzę. W ramach projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej możliwy był studyjny wyjazd do Lipska, gdzie uczestnicy...

Powiat częścią „Aktywnego Samorządu”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Powiat Oświęcimski przystąpił do programu "Aktywny Samorząd w 2013 roku. W związku z przystąpieniem do realizacji pilotażowego programu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z prośbą do osób niepełnosprawnych chcących brać udział w programie do odwiedzenia strony internetowej bip.powiat.oswiecim.pl lub zgłaszanie się do tutejszego PCPRu, ul. Bema 4, pokój 1, tel. 033 842 42 27 lub 033 842 23 29 w celu pobrania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach interesujących Państwa modułów wsparcia. Wnioski o...

Rozmawiali o niepełnosprawności w jednym gronie

Problemom niepełnosprawności intelektualnej i psychicznej mieszkańców powiatu oświęcimskiego była poświęcona debata zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach projektu „Rodzina w kryzysie”, współfinansowanego ze środków unijnych. Podczas spotkania zaprezentowano działalność PCPR-ów w Oświęcimiu i Wadowicach w aspekcie pomocy osobom niepełnosprawnym, jak również przedstawiono funkcjonowanie warsztatu terapii zajęciowej. Był także czas na wymianę spostrzeżeń oraz dyskusję. Problemom niepełnosprawności intelektualnej i psychicznej mieszkańców powiatu oświęcimskiego była poświęcona debata zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach projektu „Rodzina...

Wielkość czcionki
Kontrast