(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Projekt Pokonajmy Kryzys

Nabór uczestników do projektu pn.: „Pokonajmy Kryzys”

INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt „Pokonajmy kryzys" skierowany jest do osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi w tym dla: ofiar przemocy, osób u których występują konflikty małżeńskie/partnerskie, osób u których występuje przeciążenie psychiczne i przewlekły stres - rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi i osób chorych na nowotwór, ofiar wypadków losowych i osób z trudnościami wychowawczymi, korzystających ze wsparcia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada większy udział liczbowy kobiet, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier...

Wielkość czcionki
Kontrast