kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

Dofinansowania PFRON

UWAGA! Wnioski na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyjmowane będą od 01.02.2019 r.
Wnioski na drukach z roku 2018 nie będą przyjmowane!


Aby pobrać plik należy najechać kursorem na odpowiedni wniosek i klikając zapisać go
we wskazanym miejscu na komputerze.


Wniosek przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2019 [Altualizacja 2019]

Wniosek sprzęt rehabilitacyjny 2019 [Aktualizacja 2019]

Wniosek- likwidacja barier architektonicznych 2019 [Aktualizacja 2019]

Wniosek- likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się 2019 [Aktualizacja 2019]

Wniosek- turnus rehabilitacyjny 2019 [Aktualizacja 2019]

Zaświadczenie lekarskie bariery architektoniczne [Aktualizacja 2019]

Zaświadczenie lekarskie bariery techniczne i w komunikowaniu się [Aktualizacja 2019]

Zaświadczenie lekarskie sprzet rehabilitacyjny [Aktualizacja 2019]

Zasady udzielania dofinansowań ze środków PFRON  

Zaświadczenie lekarskie - sprzęt rehabilitacyjny

Zaświadczenie lekarskie - bariery techniczne, w komunikowaniu się

Zaświadczenie lekarskie - bariery architektoniczne

 

* Do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym należy dołączyć: 

•orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 

•zaświadczenie o dochodach osoby wnioskującej i współmałżonka, 

•kserokopia legitymacji szkolnej/studenckiej dziecka osoby wnioskującej 

lub kserokopie aktu urodzenia dziecka.

Polecamy