kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

Legitymacje dla osób niepełnosprawnych

1. Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawia się na wniosek POBIERZ osoby niepełnosprawnej, która przedstawia do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnoprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz załącza jedno zdjęcie.  Jeżeli osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymacje wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.
2.  Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, z tym że okres ważności nie może być dłuższy, niż:
- 5 lat – dla osób niepełnosprawnych do 16-tego roku życia;
- 10 lat – dla osób niepełnosprawnych od 16 – tego roku życia do ukończenia 60 – tego roku życia.
3.    Za wydanie legitymacji nie pobiera się opłat.
4.  Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera     się opłatę w wysokości 15 złotych. POBIERZ
5.   Nowy wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność obowiązuje od dnia 01 września 2017r.
6.    Legitymacje wystawione przed dniem 01 września 2017r. zachowują ważność na czas w
       nich określony.

Polecamy