kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

OFERTA: realizacja przebudowy i modernizacji Domu Dziecka w Oświęcimiu

Zapraszamy do składania ofert na realizację przebudowy i modernizacji Domu Dziecka w Oświęcimiu, która realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. pn. „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”

http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/6660

Polecamy