kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

Organizacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bema 4
32-600 Oświęcim
Tel. (33) 842 23 29, (33) 842 42 27
pcpr@powiat.oswiecim.pl


Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Dąbrowskiego 139
32-600 Oświęcim
Tel. (33) 476 01 03, 510 374 573
wsparcie@akcja.pl

 


Dyrektor:

Renata Fijałkowska


Pokój Dział Sprawy Pracownicy Kontakt
6 Sekretariat Dziennik Podawczy Anna Klisiak (33) 842 23 29 wew. 106
pcpr@powiat.oswiecim.pl
2 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności Orzekanie o stopniu niepełnosprawności Agata Cichopek – Przewodnicząca Zespołu,
Jolanta Szymeczko,
Małgorzata Kos
(33) 842 57 13, pcpr.zo@powiat.oswiecim.pl
4 Dział Rehabilitacji Społecznej Dofinansowania PFRON
Aktywny Samorząd
Karty parkingowe
Legitymacje dla osób z niepełnosprawnością
Joanna Saroska
Joanna Serbeńska-Wacławek
Michał Chrzan
(33) 842 23 29 wew. 114
pcpr.rs@powiat.oswiecim.pl
5
14
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń Świadczenia dla rodzin zastępczych Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
Pomoc dla osób usamodzielnianych
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Domy pomocy społecznej
Ośrodki wsparcia
Pomoc dla
repatriantów, cudzoziemców oraz posiadaczy Karty Polaka
Realizacja PO WER „Kompetencje wychowawcze przyszłości - edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe”
Anna Nowotarska
Anna Maj
Joanna Nycz
Agnieszka Czyżycka
(33) 842 23 29 wew. 105
(33) 842 23 29 wew. 108
pcpr.pis@powiat.oswiecim.pl
8 Gabinet terapeutyczny Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla podopiecznych rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej Alicja Borowczyk,
Joanna Niedoba
pcpr.pieczazastepcza@gmail.com
9 Dział Finansowo-Administracyjny Księgowość
Sprawy kadrowe
Danuta Sikora – Główna Księgowa
Renata Heród
Dominika Niemiec
(33) 842 23 29 wew. 109
12 Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Bogusława Sobol – Kierownik Zespołu
Bożena Świerczek
Monika Noworyta
Anna Matyja
Marta Kamińska
33) 841 15 95
pcpr.pieczazastepcza@gmail.com
13 Regionalny Program Operacyjny Realizacja RPO „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” Magdalena Gabryś
Anna Pastuszka-Fahie
(33) 843 70 58
pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl

Polecamy