kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

Pomoc i wsparcie

wsparcie

W ramach działań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej zapewniamy dostęp do specjalistycznego wsparcia:

 
W celu skorzystania z poradnictwa prosimy o kontakt telefoniczny:
 33/ 841 15 95
 
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w realizacji działań podejmuje współpracę z niżej wymienionymi instytucjami:
1)Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, Chełmku, Zatorze, Brzeszczach, Grojcu, Przeciszowie, Polance Wielkiej, Osieku i Kętach;
2)Domem Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu;
3)Placówką Opiekuńczo -Wychowawczą w Kętach;
4)Fundacją „Bliżej Człowieka” w Rajsku prowadzącą placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego – Wioskę Dziecięcą im. Janusza Korczaka w Rajsku;
5)Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu;
6)Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Oświęcimiu;
7)Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzeszczach;
8)Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kętach;
9)Poradniami Leczenia Uzależnień w powiecie;
10)Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu;
11)Szpitalem Powiatowym w Oświęcimiu;
12)Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu;
13)Szkołami w powiecie;
14)Przychodniami Rejonowymi w powiecie;
15)Sądem Rejonowym Wydziałem III Rodzinnym i Nieletnich w Oświęcimiu.
 
 
Kontakt do instytucji pomocowych/wspierających:
 
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Oświęcim ul. Dąbrowskiego 139
(33) 476 01 03

KraFOS Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
ul. Bema 4, Oświęcim
504 704 266

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Oświęcim
ul. Sobieskiego 15 B
(33) 847 90 00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu
ul. Beskidzka 100
(33) 846 64 27
(33) 846 64 37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
ul. Główna 125
(33) 845 82 03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 8
(33) 845 28 70

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku
ul. Staicha 1
(33) 846 13 39

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze
ul. Palimąki 2
(33) 8412 217

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach
ul. Mickiewicza 6
(32) 211 12 51

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Oświęcim
ul. Bema 4
(33) 843 11 62

Poradnia Leczenia Odwykowego
Oświęcim ul. Orzeszkowej 1
(33) 842 29 77

Komenda Powiatowa Policji
Oświęcim ul.Wyspiańskiego 2
(33) 847 52 00

Ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Garbarska 1, Oświęcim
(33) 48 24 250 tel. czynny tylko w godzinach
od 18.00 do 8.00, a w święta całodobowo
 
 
Powrót  

Polecamy