kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Od stycznia 2016r. w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu działa Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

Do głównych zadań Ośrodka należy udzielanie pomocy osobom doznającym przemocy domowej, a także osobom doświadczającym kryzysów (np. z powodu pożaru, powodzi, utraty pracy, depresji). W szczególnych sytuacjach, w Ośrodku istnieje możliwość uzyskania tymczasowego schronienia w formie noclegu. 

Szczegółowe informacje na temat działalności POIK, znajdują się na stronie internetowej
http://www.poik-oswiecim.w8w.pl/ 

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Dąbrowskiego 139

32-600 Oświęcim

od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 2200

tel. (33) 476 01 03, +48 510 374 573

e-mail: wsparcie@akcja.pl

Polecamy