kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

WAŻNE. Unieważnienie postępowania

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu informuje o unieważnieniu postępowania na: Unieważnienie postępowania

Polecamy