7 grudnia 2013

Problemom niepełnosprawności intelektualnej i psychicznej mieszkańców powiatu oświęcimskiego była poświęcona debata zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach projektu „Rodzina w kryzysie”, współfinansowanego ze środków unijnych. Podczas spotkania zaprezentowano działalność PCPR-ów w Oświęcimiu i Wadowicach w aspekcie pomocy osobom niepełnosprawnym, jak również przedstawiono funkcjonowanie warsztatu terapii zajęciowej. Był także czas na wymianę spostrzeżeń oraz dyskusję.

Problemom niepełnosprawności intelektualnej i psychicznej mieszkańców powiatu oświęcimskiego była poświęcona debata zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach projektu „Rodzina w kryzysie”, współfinansowanego ze środków unijnych. Podczas spotkania zaprezentowano działalność PCPR-ów w Oświęcimiu i Wadowicach w aspekcie pomocy osobom niepełnosprawnym, jak również przedstawiono funkcjonowanie warsztatu terapii zajęciowej. Był także czas na wymianę spostrzeżeń oraz dyskusję.

Projekt „Rodzina w kryzysie” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie ma potrwać do roku 2013, a jego cel to pobudzenie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Projekt adresowany jest do rodzin, w których przebywają osoby niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież zagrożone patologią, a co za tym idzie wykluczeniem społecznym. Redakcja tygodnika „Ziemia Oświęcimska” objęła patronat medialny nad tą ważną i potrzebną inicjatywą.

W debacie wzięło udział wielu zaproszonych gości, a wśród nich: Barbara Pindel-Polaszek, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, Jerzy Raczkowski, rzecznik prezydenta Oświęcimia ds. osób niepełnosprawnych oraz przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, stowarzyszeń, psychologowie, terapeuci.

Spotkanie otworzyła dyrektor PCPR w Oświęcimiu Elżbieta Kos, która zwróciła uwagę na niepełnosprawność i sposoby pomocy osobom, które doświadczają jej na co dzień.

– Wszyscy wiemy, że niepełnosprawność prowadzi zazwyczaj do pogorszenia szeroko rozumianej kondycji bez względu na status społeczny, miejsce zamieszkania czy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Konieczne jest zatem uruchomienie odpowiednich systemów interwencji, wsparcia, dających możliwość samostanowienia zarówno osobie niepełnosprawnej, rodzinie, jej najbliższemu otoczeniu. Samorządy gminne i powiatowe podejmują działania mające na celu właśnie zmniejszenie skutków niepełnosprawności i przyczyniają się do realizacji partnerstwa we wszelkich aspektach życia publicznego osób niepełnosprawnych – podkreśliła podczas wystąpienia dyrektor Elżbieta Kos.