9 grudnia 2013

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu podsumowano projekt, który miał na celu poszerzenie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych osób działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, a także wymianę doświadczeń i pogłębienie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami szeroko rozumianej opieki socjalnej. Zarządzający jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, pracownicy socjalni i doradcy zawodowi (w liczbie 10 osób) odebrali europejskie certyfikaty – tzw. europasy, potwierdzające zdobytą wiedzę.

W ramach projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej możliwy był studyjny wyjazd do Lipska, gdzie uczestnicy projektu zaznajomili się z rozwiązaniami w zakresie pomocy rodzinie w Niemczech.

– Celem projektu była również wymiana doświadczeń w zakresie opieki nad rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i integracją społeczno- zawodową, poznanie organizacji pracy, stosowanych metod oraz działań podejmowanych przez pracowników zajmujących się rodzinami dysfunkcyjnymi – tłumaczy Elżbieta Kos, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Program realizowany jest przez Fundację Internationaler Bund Polska. – Wynikał on z potrzeby prowadzonego przez nas Centrum Integracji Społecznej w Tychach – podkreśla z kolei Grzegorz Grzonka, dyrektor Internationaler Bund Polska. – Niedawno powstał w Polsce nowy zawód „asystent rodziny” i naszym celem było pokazanie systemu asysty rodzinnej i pieczy zastępczej w Niemczech, a także porównanie polsko-niemieckich doświadczeń w tej kwestii – dodaje Grzegorz Grzonka.

Wśród osób, które wzięły udział w wyjeździe studyjnym do Lipska znaleźli się: specjaliści z MOPS w Oświęcimiu, Powiatowego Centrum Pomocy w Oświęcimiu, GOPS-u w Osieku, Kętach i Wieprzu, a także doradcy zawodowi z Centrum Integracji Społecznej w Tychach i Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.  – To grupa osób pracujących w instytucjach, których obszarem działania jest pomoc rodzinie, a które tworzyć będą w ramach swoich struktur stanowiska asystentów rodzinnych, rekrutować na te stanowiska i poprzez odpowiedni dobór szkoleń ustalać standardy pracy w zawodzie asystenta rodzinnego – zauważa Grzegorz Grzonka.

– Tylko porównując się z innymi, możemy ocenić jak wygląda nasz system pomocy rodzinie – mówi Elżbieta Kos i dodaje. – Najważniejszy wniosek płynący z polsko-niemieckiego programu jest taki, iż nasz poziom pomocy społecznej jest na dobrym poziomie i zmierzamy w dobrym kierunku.