10 grudnia 2013

Szanowni Państwo, informujemy, iż został zakończony etap naboru wniosków w związku z projektem „Zainwestuj w siebie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu od 2010r. realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i  Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Obecnie projekt nosi nazwę „Zainwestuj w siebie” i jest skierowany do osób z terenu powiatu oświęcimskiego, będących w wieku aktywności zawodowej tj. 15-64 lata. Działania projektowe obejmują szeroko rozumianą aktywizację społeczną i zawodową tych osób. Projekt realizowany będzie w okresie od kwietnia do grudnia 2014r. Obecnie prowadzony jest etap rekrutacji.

Beneficjentem projektu może zostać każda osoba, która spełnia jeden z trzech warunków:

  1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności
  2. jest Rodziną Zastępczą
  3. jest wychowankiem zastępczej formy opieki

W ramach projektu oferujemy całkowicie bezpłatnie szerokie wsparcie tj.:

  1. turnusy rehabilitacyjne lub rehabilitację stacjonarną
  2. kursy zawodowe, językowe, prawo jazdy
  3. wyjazdy szkoleniowe, treningi kompetencji społecznych
  4. pomoc specjalistów

Jeśli spełniasz powyższe warunki i chcesz skorzystać z wsparcia – Zapraszamy do Biura Projektu mieszczącego się
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

ul. Bema 4,tel. 33 843 70 58 ,   e-mail: biuro@zainwestuj-w-siebie.eu

Uwaga liczba miejsc ograniczona!