20 kwietnia 2019

Dnia 22 października odbyło się 1 międzynarodowe spotkanie projektowe. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji non profit UK BUTTERFLIES LTD z Wielkiej Brytanii, Fundacji FERI z Krakowa oraz PCPR wraz z ekspertami pracującymi na co dzień z młodzieżą i znającymi ich potrzeby rozwojowe. Omówione zostały pierwsze z wypracowanych materiałów, m.in. opis metody SELF-STARTING, kwestionariusz do przesiewowego badania poziomu i rodzaju stresu u młodzieży, karty pracy. Na podstawie przeprowadzonych analiz trudności szkolnych i społecznych u młodzieży, zdefiniowano obszary na które należy zwrócić szczególną uwagę w przygotowaniu narzędzi do pracy dla specjalistów i do szkoleń. Materiały wypracowane w trakcie projektu mają spełnić rolę wspierającą dla pedagoga, psychologa i wychowawcy, dlatego będą prowadzone na bieżąco konsultacje narzędzi, zostaną wprowadzone do nich zmiany zgodnie z sugestiami odbiorców.