21 kwietnia 2019

W dniach 2- 7 luty 2019r. odbyły się pierwsze warsztaty edukacji alternatywnej do metody Self Starting, które powstały w ramach projektu pn.: ” Grow it up- competences and framework for social system youth workers” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, UK- BUTERFLIES LTD, Fundację Edukacji Rozwoju i Innowacji FERI w ramach programu Erasmus +.
W warsztatach w Wielkiej Brytanii wzięło udział 12 osób – pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach, Domu Dziecka w Oświęcimiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, Powiatowej Komendy Policji w Oświęcimiu, Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach. Są to osoby, które na co dzień pracują z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym .
W trakcie warsztatów odbyły się analizy zastosowań metod do konkretnych case study z Polski, Wszystkie wnioski, rekomendacje i wypracowane rozwiązania zostały przeanalizowane przez
ekspertów projektu i włączone do rezultatu projektu w odpowiednim kształcie. Taka wymiana
doświadczeń, praktyk, problemów i wspólne dopracowywanie rozwiązań urealnia możliwość
stosowania metod w różnych środowiskach.
Podczas pracy z metodą SELF-STARTING uczestnicy uczyli się postrzegania „problematycznych’’ zachowań jako oznaki tego, że młoda osoba doświadcza nadmiernego stresu. Omówione zostały sytuacje ekspozycji np. podczas wystąpień publicznych, relacji w grupie na których osoba pracująca z młodzieżą skupia się w pracy z dzieckiem lub młodym człowiekiem, który może być impulsywny, agresywny, wycofany, wybuchowy, ma trudności z regulacją emocji, często doświadcza kryzysów emocjonalnych lub ma zmienne nastroje, nie umie znosić frustracji, poddaje się przy najmniejszych przeszkodach, ma problemy ze skupieniem uwagi albo ignorowaniem rozpraszających je bodźców i kłopoty z radzeniem sobie z relacjami lub odczuwaniem empatii. Uczestnicy uczyli się jak określić, co stanowi stresory dla konkretnej osoby i w jaki sposób opiekunowie, nauczyciele lub terapeuci mogą je zredukować. Następnym krokiem było ćwiczenie jak nauczyć młodego człowieka samodzielnego radzenia sobie ze stresem i jego konsekwencjami. Uczestnicy brali udział w dodatkowym szkoleniu z cyberprzemocy prowadzonym przez funkcjonariusza Policji z Yorkshire. Zostały omówione nowe zagrożeni w sieci, metody przeciwdziałania im i kierunek pracy z młodym człowiekiem.
W ramach programu Self Starting powstały 4 scenariusze do pracy z młodzieżą wraz z indywidulanymi i terapeutycznymi kartami pracy:
„ Jak pokonać lęk związany z grupą poprzez budowanie pewności siebie”
„ Jak pokonać lęk związany z wystąpieniami publicznymi”
„ Przemoc rówieśnicza”
„ Relacje rówieśnicze”
Uczestnicy na zakończenie warsztatów otrzymali certyfikaty i materiały do prowadzenia zajęć.