12 marca 2020

Zarządzenie nr 6/2020

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

z dn. 12.03.2020r.

wprowadzenia szczególnych środków ostrożności

dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w tym Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu

wprowadzonych na okres od 13 do 25 marca 2020r w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

 

W związku z zagrożeniem koronawirusem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu podejmuje działania profilaktyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, których obsługuje. Od najbliższego piątku (13 marca 2020r.) prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w budynkach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie tylko do spraw koniecznych.

W pozostałych przypadkach proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z  działami:

Sekretariat

 • przez ePUAP,
 • wysyłając pisma/wnioski na e-mail:  pcpr@powiat.oswiecim.pl lub wskazane poniżej e-maile poszczególnych  działów
 • telefonicznie: (033) 842 23 29
 • pocztą tradycyjną: ul.  Gen. Józefa Bema  4 , 32-600 Oświęcim

 

Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

 Od dnia 13.03.2020r. do dnia 25.03.2020 zostaną zawieszone komisje.

W pozostałych przypadkach proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z zespołem:

 • przez ePUAP,
 • wysyłając pisma/wnioski na e-mail: zo@powiat.oswiecim.pl
 • telefonicznie: 33 842 57 13
 • pocztą tradycyjną: ul. Józefa Bema  4 , 32-600 Oświęcim

 

Dział Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń:

W pozostałych przypadkach proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji:

 • przez ePUAP,
 • wysyłając pisma/wnioski na e-mail: pis@powiat.oswiecim.pl
 • telefonicznie: 33 842 23 29 wew. 108
 • pocztą tradycyjną: ul. Józefa Bema  4 , 32-600 Oświęcim

 

Dział Rehabilitacji Społecznej

W pozostałych przypadkach proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji

 • przez ePUAP,
 • wysyłając pisma/wnioski na e-mail: pcpr.rs@powiat.oswiecim.pl
 • telefonicznie:  33 842 23 29 wew. 114
 • pocztą tradycyjną: ul.  Gen. Józefa Bema  4 , 32-600 Oświęcim

 

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Do dnia 25.03.2020 zostaną zawieszone  diagnozy rodziców zastępczych, grupy wsparcia, zaplanowane szkolenia i warsztaty, posiedzenia  zespołów, kontakty  dzieci z rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi, urlopowania.

W pozostałych przypadkach proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji.

 • przez ePUAP,
 • wysyłając pisma/wnioski na e-mail: pcpr.pieczazastepcza@gmail.com
 • telefonicznie: 697 010 611 , 33 841 15 95
 • pocztą tradycyjną: ul.  Gen. Józefa Bema  4 , 32-600 Oświęcim

 

Dział Administracyjno- Finansowy

W pozostałych przypadkach proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji.

 • przez ePUAP,
 • wysyłając pisma/wnioski na e-mail: pcpr.fin@powiat.oswiecim.pl
 • telefonicznie: 33 wew. 109
 • pocztą tradycyjną: ul.  Gen. Józefa Bema  4 , 32-600 Oświęcim

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Do dnia 25.03.2020 zostaną zawieszone   poradnictwo psychologiczne , prawne, program korekcyjny  dla sprawców przemocy w budynku ośrodka.

PRACOWNICY POIK będą udzielać wsparcia telefonicznie.

W pozostałych przypadkach proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji.

 • przez ePUAP,
 • wysyłając pisma/wnioski na e-mail: wsparcie@akcja.pl
 • telefonicznie: 510 374 573
 • pocztą tradycyjną: ul. Józefa Bema  4 , 32-600 Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139 32-600 Oświęcim

 

 

Renata Fijałkowska

Dyrektor PCPR