28 marca 2020

Przygotowana przez nas publikacja powstała w oparciu o Państwa prośby o pomoc w tej trudnej sytuacji spowodowanej COVID -19.

Zaangażowanie międzynarodowych ekspertów pozwoliło na opracowanie produktów, które będą mogły być użytkowane w każdym europejskim państwie i wykorzystane bez względu na miejsce zamieszkania, co przy dzisiejszej sytuacji ma ogromne znaczenie. Ważnym założeniem projektu jest wzajemność korzyści, wymiana dobrych praktyk. Wdrożenie zaplanowanych działań opiera się na wymianie dobrych praktyk na rynku międzynarodowym, na wypracowaniu uniwersalnych rekomendacji do zmiany, korekt modeli)

Dodatkowa publikacja pn.: „ DBAM O SIEBIE- Moja Podręczna Apteczka”  zawierająca teorię i zestaw ćwiczeń  jest egzemplarzem bezpłatnym,  dystrybuowana bezpłatnie, współfinansowana w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Znajdujemy się obecnie w sytuacji, gdzie stres i lęk może nam towarzyszyć przez dłuższy okres czasu. Może się okazać, że pewne sytuacje przeżywamy intensywniej mając ograniczoną wolność w dokonywaniu wyborów.

Celem niniejszej publikacji jest wsparcie w procesie zmiany, a przygotowany zestaw zadań pozwoli wzmocnić kompetencje w zakresie korzystania z własnego potencjału, identyfikowania swoich mocnych i słabych stron oraz wykorzystania tej wiedzy do budowania relacji społecznych opartych na akceptacji, szacunku i zaufaniu poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu transformowania przekonań, by stawały się one wspierającymi w procesach rozwoju społecznego i zawodowego. Niniejsza publikacja umożliwi Państwu poznanie siebie, wzmocnienie kompetencji w obszarze budowania zdrowego poczucia własnej wartości, pewności siebie i akceptacji.

[edgtf_button size=”medium” type=”” text=”Dbam o siebie – pobierz publikacje” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”https://pcproswiecim.pl/wp-content/uploads/2020/03/1-Publikacja-Dodatkowa-C19-GROW-27.03.20.pdf” target=”_self” color=”” hover_color=”” background_color=”” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]