15 września 2020

ZAPROSZENIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

zaprasza na

SEMINARIUM 1

SEMINARIUM upowszechniające rezultaty projektu

GROW IT UP GROW IT UP – COMPETENCES AND FRAMEWORK

FOR SOCIAL SYSTEM YOUTH WORKERS

„PRACA Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZNIEM SPOŁECZNYM – NARZĘDZIA I METODY PRACY’’

w ramach projektu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z miastem Bradford w Wielkiej Brytanii oraz partnerami projektu UK Butterflies LTD z Wielkiej Brytanii oraz Fundacji Edukacji, Rozwoju i Innowacji z Krakowa ‘’FERI’’

dnia 21 września 2020 (poniedziałek)   od godz. 9:00 do godz. 15.00

w Oświęcimskim Centrum Kultury – OCK

 

SEMINARIUM 2

SEMINARIUM upowszechniające rezultaty projektu

 

LEVEL UP: COMPETENCES OF THE FUTURE

FAMILY START narzędzia pracy dla pracowników wspierających osoby dorosłe w tym rodziny

w ramach projektu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z miastem Bradford w Wielkiej Brytanii oraz partnerami projektu UK Butterflies LTD z Wielkiej Brytanii EDU SMART TRAINING CENTRE LIMITED z Irlandii – Międzynarodowe Certyfikowane Centrum Szkoleniowe DIALOG of Transformation ®

dnia 21 września 2020 (poniedziałek)   od godz. 15:00 do godz. 21:00

w Oświęcimskim Centrum Kultury – OCK

 

 PROGRAM KONFEFENCJI 1:

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników

9:30 – 10:00 Renata Fijałkowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Lider Projektu – Powitanie i zaprezentowanie publikacji i narzędzi do pracy z młodzieżą -wyników   projektów GROW IT UP Erasmus +

10:00 – 10:30 Stowarzyszenia „DOGMA” – Mediacja jako nieodpłatna usługa dostępna w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie

10.30- 11.15 Saba MoussaPrevention of crime and modern day slavery – sharing the good practice – wykład po angielsku z tłumaczem –– Bradford Metropolitan District Council Compliance Officer & Honorary Director – Prezes zarządu UK Butterflies organizacja non-profit partner projektu Bradford Wielka Brytania

11.30 -12.15  Marzena JankowskaCzy stres istnieje ? Odporność psychiczna czym jest i jak ją trenować?

Marzena Jankowska – Założycielka White Card Revolution, Trenerka odporności psychicznej, Wykładowca MBA, TEDex Speaker – psycholog biznesu i zdrowia.

12.15 – 13.00   Monika BorowieckaBudowanie i odkrywanie potencjału zawodowego wśród młodzieży – talenty i zdolności – test Gallupa

Monika Borowiecka – Mentorka, Trener Komunikacji, kognitywistki, rozwoju osobistego, ekspert w budowaniu efektywnych i skutecznych zespołów, rozwija nowoczesne technologie. Master & Team Coach EMMC&ICF, Master of Cognitive Science.  Specjalizuje się w pracy z młodzieżą, zespołami polskich START UP. Expert Mars Polska

13.00-14.00 dr Anna Matyja – Trauma-dzieci i młodzież-proponowany punkt widzenia

dr Anna Matyja socjoterapeuta i psychoterapeuta; pracuje z traumą dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w dziedzinie wsparcia rodzin pracujących z dziećmi po porzuceniach rodzicielskich i traumie złożonej. W swojej pracy z człowiekiem zakłada jako podstawę szacunek i godność ludzką ponad wszystko i podążanie za wrażliwością osoby, której celem jest zakotwiczenie się w tym co tu i teraz, mimo tego jak bardzo przeszłość udaremnia ten wysiłek.

14.00- 15.00 Obiad

15:00 – 15:30 Rejestracja na II seminarium LEVEL UP Comptetnces of the Future

15:30 – 16:00 Renata Fijałkowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Lider Projektu – Powitanie i zaprezentowanie publikacji i narzędzi FAMILY STAR – rezultaty projektu LEVEL UP  Erasmus +

16:00 – 16:30 Aleksandra Marcinkowska – FAMILY STAR – wykorzystanie dobrych praktyk we współpracy międzynarodowej post BREXIT

Aleksandra Marcinkowska – Prezes zarządu Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego i Certyfikującego DIALOG of Transformation ® Polska, UK, Irlandia, doktorantka na wydziale prawa – prawo imigracyjne, teraputa, diagnosta, trener, szkoleniowiec

16:30 – 17:00 dr Piotr Czech –  ‘’Pracownik socjalny – kompetencje, umiejętności a emocje w pracy”

dr Piotr Czech – Specjalista pracy socjalnej z niespełna 17-to letnim doświadczeniem zawodowym (główne doświadczenie dotyczy pracy z osobami pozostającymi bez zatrudnienia). Od 2011r. wykładowca – nauczyciel akademicki, obecnie w: Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.   Od X 2018r doktorant na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja) – rozprawa doktorska z zakresu etyki. Autor 14 artykułów naukowych oraz skryptu dla studentów kierunku studiów – praca socjalna i pedagogika.

17:00 – 17:15 Przerwa

17:15 – 18:00 Marta Grabek – Niekraszewicz – Temat: „Interdyscyplinarny system pomocy osobom pokrzywdzonym, świadkom, i osobom najbliższym”

Dyrektor Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – KRAFOS w Krakowie

19:00 – 19:30 – Renata Fijałkowska – zamknięcie wydarzeń

19:30 – 21:00 – Networking & Bankiet

 

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 19.09.2019r godz. 15.00

pcpr@powiat.oswiecim.pl

tel. 033 842 23 29