27 października 2020

W związku z trwającym na obszarze Polski zagrożeniem COVID-19, na podstawie § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1758 z późn. zm.) w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników PCPR   od dnia 27.10.2020 r. bezpośrednia  obsługa interesantów będzie możliwa tylko w niezbędnych, uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny wizyty z urzędnikiem wydziału zajmującym się daną sprawą.

Informujemy, że:

  • na terenie całego budynku obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa zgodnie z aktualnymi przepisami,
  • po wejściu do budynku obowiązkowa dezynfekcja rąk.

Prosimy, aby w  kontakcie z działami wykorzystywali Państwo alternatywne sposoby komunikacji :

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŚWIĘCIMIU

GENERAŁA JÓZEFA BEMA 4

32- 600 OŚWIĘCIM

tel. (033) 842 23 29

mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl

www:  https://pcproswiecim.pl/

Godziny pracy:

Poniedziałek : 7.00- 15.00

Wtorek : 7.00 – 16.00

Środa: 7.00- 15.00

Czwartek: 7.00 – 15.00

Piątek : 7.00- 14.00

Sobota : nieczynne

Niedziela : nieczynne

 

Dziennik Podawczy

tel. (33) 842 23 29 wew. 106
mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl

 

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Karty parkingowe

Legitymacje dla osób z niepełnosprawnością

tel. (33) 842 57 13
mail: pcpr.zo@powiat.oswiecim.pl

 

Dofinansowania PFRON

Aktywny Samorząd

tel. (33) 842 23 29 wew. 114
mail:pcpr.rs@powiat.oswiecim.pl

 

Świadczenia dla rodzin zastępczych Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Pomoc dla osób usamodzielnianych

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Domy pomocy społecznej

Ośrodki wsparcia

Pomoc dla repatriantów, cudzoziemców oraz posiadaczy Karty Polaka

tel. (33) 842 23 29 wew. 105
tel. (33) 842 23 29 wew. 108
mail:pcpr.pis@powiat.oswiecim.pl

 

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla podopiecznych rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

mail: pcpr.pieczazastepcza@gmail.com

 

Księgowość

Sprawy kadrowe

Zamówienia publiczne

Archiwum

tel: (33) 842 23 29 wew. 109

mail: pcpr.fin@powiat.oswiecim.pl

 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

tel: (33) 841 15 95
mail:pcpr.pieczazastepcza@gmail.com

 

Realizacja RPO „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” i POKONAJ KRYZYS

tel.  (33) 843 70 58
mail:pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl

 

Powiatowy ośrodek interwencji kryzysowej

Dąbrowskiego 139 , Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 22.00

tel. (33) 476 01 03
+48 510 374 573

e-mail: wsparcie@akcja.pl