15 kwietnia 2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Opis przedmiotu zamówienia:

Nauka rehabilitacji i rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym  metodą BOBATH w miejscu ich zamieszkania  w wymiarze do  100 h w ramach programu „ Opieka Wytchnieniowa” -edycja 2021.  Cena  usługi  obejmuje koszt dojazdu  do uczestnika wraz z zabezpieczeniem środków ochronnych.

rehabilitant BOBATH -2021