15 kwietnia 2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie wsparcia społecznego w ramach pobytu dziennego w ośrodku wsparcia prowadzonym przez organizację pozarządowa i objęcie pomocą  4  niepełnosprawnych dzieci oraz 5 niepełnosprawnych  dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym   w wymiarze do 2 160  h w ramach programu „ Opieka Wytchnieniowa” -edycja 2021.  Koszt  usługi  obejmuje :

1/ transport do ośrodka i z ośrodka

2/ opiekę wyspecjalizowanej kadry przez 5 godzin pobytu w ośrodku

3/ zapewnienie 1 posiłku dziennie

4/ zapewnienie materiałów do zajęć i terapii

5/zapewnienie środków ochrony osobistej

 

opieka wytchnieniowa – pobyt dzienny 2021