21 kwietnia 2021

Freedom to program dla młodzieży, która doświadczyła lub doświadcza różnych form przemocy, przez co jej poczucie wartości może być mocno zachwiane; ma problemyz radzeniem sobie w sytuacjach
trudnych, nie ufa osobom dorosłym, ma problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami. Program skupia się na wskazaniu różnic pomiędzy konfliktem, agresją i przemocą.

Podczas warsztatówmłodzież nauczy sięwyznaczania granic, budowania asertywnej postawy, pozna swoje prawa.  Program uczy rozpoznawać rodzaje przemocy, uczy określać granice tego, co jest i nie jest dopuszczalne; mówienia STOP.

Odbiorcami warsztatów jest grupa młodzieży: dziewczyny i chłopcy w wieku od 13 do 18 roku życia będąca wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, rodzin zastępczych oraz wszystkie osoby zainteresowane, które są zagrożone zjawiskiem przemocy domowej, instytucjonalnej i rówieśniczej.

Scenariusz został przygortowany w ramach współpracy międzynarodowej PCPR i UK-Butterflies Ltd z Wielkiej Brytanii .

Freedom- przemoc rówieśnicza