21 kwietnia 2021

Friendship to program dla młodzieży, która ma problemy związane z zawieraniem znajomości oraz integracją z grupą. Skupia się na pracy z osobami, u których zostały zaobserwowane trudności w kontaktach ze środowiskiem rówieśników, przejawiające się brakiem serdeczności, agresją, brakiem zrozumienia, współpracy i akceptacji, izolowaniem się, niezdrową rywalizacją, pojawianiem się wyzwisk. Program ten powstał w oparciu o diagnozę zagrożenia niepożądanymi zachowaniami wśród młodzieży. Wybory, jakich dokonują młodzi ludzie, związane są z ich osobowością, uświadamianymi potrzebami oraz stylem życia, który się cały czas kształtuje. Właściwe strategie wychowawcze sprawiają, że młodzież ma adekwatną i pozytywną samoocenę, zna swoje zasoby, potrzeby i kieruje się właściwym systemem wartości. Potrafi tworzyć relacje z rówieśnikami, które opierają się na akceptacji, zrozumieniu, serdeczności i koleżeństwie, ma świadomość swoich praw i potrafi stawiać granice, nie korzystając przy tym z agresji.

Program został opracowany w ramach wspolpracy międzynarodowej PCPR z UK-Butterflies LTD z Wielkiej Brytanii.

Friendship- relacje rówieśnicze