11 czerwca 2021

 

 

Szanowni Państwo,

Od dnia 14.06.2021r. tj. poniedziałek przywracamy  osobistą obsłiugę  dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu we  wszystkich działach jednostki.

W celu zapewnienia interesantom  instytucji oraz pracownikom bezpieczeństwa  zalecamy:

  • zachowania dystansu przestrzennego (minimum 1,5 metra),
  • posiadania ochrony zakrywającej usta i nos- maseczki
  • dezynfekcjię rąk przy wejściu do obiektu i wyjściu z niego

Ograniczona będzie  również  liczba osób przebywających w tym samym czasie przy jednym stanowisku pracy do 1 osoby z wyłączeniem osób obsługujących interesantów.

Zapraszamy i prosimy o stosowanie się do zaleceń.