23 czerwca 2021

 

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest on w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego.
Obowiązkiem spisowym będą objęte:
– osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
– mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Osoby, ktore nie mają dostępu do internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystajac z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.
Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie , będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi -telefonicznie (z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99).
Bieżące infomacje na temat spisu są zamieszczone na stronie internetowej: