26 lipca 2021

 

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych zaprasza mieszkańców województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnym projekcie Katalizator Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Plus.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby:
– posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
– są mieszkańcami województwa małopolskiego;
– są w wieku: kobieta w wieku 18–59 lat, mężczyzna w wieku 18–64 lata;
– POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA.

Co oferujemy:
– Wsparcie: doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i pośrednika pracy;
– Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb Uczestnika Projektu;
– Płatne trzymiesięczne staże zawodowe;
– Wsparcie w poszukiwaniu pracy i kontakcie z pracodawcami.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu – e-mail: krakow@fazon.pl ; telefon: 798 – 655 – 993

Projekt „Katalizator Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Plus” realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Pokonamy bariery”

Informacja umieszczona na prośbę fundacji.