29 lipca 2021

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela wsparcia specjalistycznego dla rodziców mających trudności  wychowawcze z dziećmi.
Celem działania jest wzmocnienie i zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców.
Rodzice uczą się, jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi.
Nabywane są przez rodziców kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwijanie i wzmacnianie umiejętności społecznych i motywowanie do rozwoju.
Udzielamy pomocy w ramach działań POIK oraz przy wparciu projektu pn.: ” POKONAJMY KRYZYS”
Skontaktuj się z nami od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00 pod numerem telefonu : 
(33) 476 01 03
+ 48 510 374 573
Przyjdź do nas pod adres: 
ul. Dąbrowskiego 139 , Oświęcim ( obok hotelu Dąbrowski)