23 sierpnia 2021

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Oświęcimiu zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny poniższych elementów zamówienia.

Celem głównym zamówienia będzie organizacja szkoleń wyjazdowych wraz z noclegiem i wyżywieniem oraz zapewnieniem transportu na i ze szkolenia, realizowanych w ramach projektu „Pokonajmy kryzys”. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przewiduje zastosowanie prawa opcji w szczególności zmniejszenie zakresu zamówienia do wysokości 40%. Związane to jest w szczególności z pandemią koronawirusa SARS-CoV.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

zapytanie w celu oszacowania wartości

Formularz szacowania wartości