13 września 2021

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia w zakresie : indywidualne poradnictwo pedagogiczne dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych.

indywidulane poradnictwo pedagogiczne dla dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych