13 września 2021

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert  na realizację wsparcia z zakresu ; indywidulane poradnictwo psychologiczne dla klientów POIK, dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych w wymiarze 80 godzin oraz przewlekłego stresu w wymiarze 30 godzin.

indywidulane poradnictwo psychologiczne dla klientów POIK, dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych