21 września 2021

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację kursu samoobrony w wymiarze 30 godzin dla maksymalnie 12  dorosłych kobiet oraz dla maksymalnie 12 dzieci doświadczających  przemocy. Realizacja kursu wymaga zatrudniania trenera dla kobiet, trenera dla dzieci oraz osoby wspomagającej.  Zajęcia dla kobiet dorosłych oraz dzieci powinny odbywać się  jednym miejscu oraz czasie. W miejscu wykonywania usługi powinien znajdować się parking oraz dostęp do środków komunikacji miejskiej.

rozeznanie rynku kurs samoobrony dla kobiet