7 października 2021

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu publikuje informację o wyborze wykonawców do realizacji zamówienia – AOON – osoby dorosłe z niepełnosprawnością.

 

Protokół z postępowania na nabór wykonawców – AOON – Asystent osobisty dla osób dorosłych niepełnosprawnych.