26 października 2021

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne w Krakowie informuje o realizowanym projekcie aktywizacji zawodowej pt. Bez barier na rynku pracy. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami.
Załączamy plakat informacyjny z prośbą o jego umieszczenie na Państwa stronie www oraz przekazanie informacji Państwa podopiecznym.

Ogłoszenie_projekt_Bez_barier_na_rynku_pracy