22 listopada 2021

 

Gratulujemy Małopolskim Liderom Współpracy

Konferencja pn. „Usługi społeczne przyszłości – jak budować skuteczny system wsparcia” stała się okazją do podziękowania i wręczenia statuetek „Lidera współpracy” przedstawicielom ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie za zaangażowanie w budowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

W projekcie uczestniczyły:
1. Gmina Miasta Bochnia i Powiat Bocheński,
2. Miasto Gorlice i Powiat Gorlicki,
3. Gmina Miejska Kraków,
4. Gmina Miasta Nowy Trag i Powiat Nowotarski,
5. Miasto Oświęcim i Powiat Oświęcimski,
6. Miasto Zakopane i Powiat Tatrzański.

Raz jeszcze gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów we wzmacnianiu potencjału lokalnych społeczności.