2 grudnia 2021

 Indywidualne poradnictwo psychologiczne  dla dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych z dziećmi w tym ofiar przemocy.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2025532,rozeznanie-rynku.html