15 grudnia 2021

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
DLA DZIECI ORAZ OSÓB DOROSŁYCH DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY ORAZ TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2032575,rozeznanie-rynku-na-indywidualne-poradnictwo-psychologiczne.html