15 grudnia 2021

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST INDYWIDUALNE PORADNICTWO PEDAGOGICZNE DLA DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH DOŚWIADCZAJĄCYCH TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH Z DZIEĆMI.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2032562,rozeznanie-rynku-na-poradnictwo-pedagogiczne.html