14 stycznia 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu:
Indywidualne poradnictwo pedagogiczne dla dzieci i osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych z dziećmi w tym dla ofiar przemocy
w wymiarze maksymalnie 160 godzin.
https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2047156,indywidualne-poradnictwo-pedagogiczne-dla-dzieci-i-osob-doroslych.html