4 lutego 2022

Poniżej w załącznikach zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu wraz z pozostałą dokumentacją przedmiotowego zamówienia.

 

 

Ogloszenie_o_zamowieniu

Zalacznik_nr_1_Formularz_oferty

Załącznik nr 2 Formularz techniczny.doc

Załącznik nr 3- projekt umowy

odpowiedź na pytanie