25 lutego 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zatrudni:

PSYCHOLOGA

Wymagania:

– wykształcenie wyższe psychologiczne

Wymagania dodatkowe:

– mile widziane doświadczenie zawodowe;

– cierpliwość, umiejętność rozwiązywania konfliktów,

– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
– przestępstwo skarbowe,

– dyspozycyjność.

Forma zatrudnienia:

– umowa o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 3/4 etatu.

– praca w dni robocze

Miejsce wykonywania pracy:

Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Oświęcimiu

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w godzinach pracy urzędu.