25 marca 2022

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Indywidualne poradnictwo pedagogiczne dla dzieci i osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych z dziećmi w tym dla ofiar przemocy w wymiarze maksymalnie 160 godzin.

Poniżej w załączniku zamieszczono link dotyczący niniejszego postępowania.

 

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2080266,rozeznanie-rynku-na-indywidualne-poradnictwo-pedagogiczne.html