1 kwietnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Terapii małżeńskiej / partnerskiej

Poniże zamieszczono link dotyczący niniejszego postępowania.


https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2084094,rozeznanie-rynku-na-wsparcie-z-zakresu-terapii-malzenskiejpartnerskiej.html