14 kwietnia 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, w tym dzieci oraz osoby dorosłe z orzeczeniem o niepełnosprawności w wymiarze maksymalnie 1800 godzin.

Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2090474,zaproszenie-do-skladania-ofert-dotyczacej-rehabilitacji.html