14 kwietnia 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Realizacja indywidualnej terapii ręki dla uczestnika projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, tj. dziecka niepełnosprawnego w wieku 4 lat w wymiarze maksymalnie 20 godzin.

Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2090480,zaproszenie-do-skladania-ofert-dotyczacej-terpii-reki.html